Top 6 tựa sách hay về kế toán được nhiều người mua nhất hiện nay

0
542
Vật Phẩm Phong Thủy

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn sẽ phải làm những điều khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vài cuốn sách truyền cảm hứng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn của bạn và khiến cuộc sống của bạn bước sang trang mới. Dưới đây là 6 tựa sách hay về kế toán được nhiều người mua nhất hiện nay

1 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán trong tiến trình hội nhập quốc tế, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành và công bố 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính..

Tuy nhiên chuẩn mực kế toán chưa hướng dẫn cụ thể phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như chưa quy định cụ thể các chỉ tiêu của báo cáo tài chính.

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp thực hiện các Chuẩn mực kế toán, giúp giảng viên, sinh viên, cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, kiểm soát…Tác giả xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Hệ thống chuẩn mực kế toán

Cuốn sách này đã hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến việc hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện đang áp dụng hiện hành nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc thực hiện các chế độ kế toán Việt Nam

2 Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ – công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.

Đây là một giao dịch rất phức tạp đòi hỏi phải hạch toán và phản ánh được giá trị tài sản thuần của tập đoàn sau khi hợp nhất và lợi ích ích cổ đông thiểu số nếu có.

Tại Việt Nam, chuẩn mực kế toán việt nam số 11 – Hợp nhất kinh doanh được ban hành và được công bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Kế toán Việt Nam trên con đường tiếp cận những vấn đề kế toán hiện đại trên thế giới.

Cuốn “kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính” do TS. Nguyễn Phú Giang biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc những kỹ năng kế toán cơ bản về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất Báo cáo tài chính. Với phần lý thuyết căn bản cùng với các bài tập để làm rõ các nội dung lý thuyết, tác giả hy vọng đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu của người đọc.

3 Kế Toán Tài Chính

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đã cam kết lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Hiện nay, phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành Thông tư số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách: Kế toán tài chính bao gồm 2 tập.

Kế toán tài chính financial accounting của tác giả Trần Xuân Nam cập nhật hướng dẫn đầy đù, chính xác VAS, TT 200/2014/TT-BTC và TT 202/2014/TT-BTC bằng các ví dụ thực tế sinh động. Hơn thế nữa Kế toán tài chính financial accounting có rất nhiều tình huống thực tế không có hoặc không rõ ràng trong TT 200, 202 được thảo luận và hướng dẫn chi tiết theo IFRS hay thực tế kế toán tốt nhất.

4 Giáo Trình Kế Toán Quản Trị
Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường, từng bước hội nhập sâu rộng trên các phương diện với khu vực và thế giới để tạo ra một nền kinh tế cộng đồng. Hòa cùng với sự thay đổi trong các chính sách quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, kế toán là công cụ sắc bén trong quản lý kinh tế cũng thay đổi theo. Sự thay đổi của kế toán đã làm cho người học, người dạy và các chuyên gia hành nghề thường xuyên cập nhật, bổ sung các kiến thức mới nhất.

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo các đối tượng là học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, nhà quản trị kinh doanh…; Cho các bậc đào tạo: Đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao…tập thể giáo viện Bộ môn phân tích và kế toán quản trị thuộc khoa Kế toán và Kiểm toán – Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội đã biên soạn giáo trình Kế toán quản trị.

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế… đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính.

MUA NGAY
5 Tự học tiếng Anh dành cho Kế Toán và Nhân Viên Ngân Hàng
Trong cuộc sống hiện nay, tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ vô cùng quan trọng và cần thiết. Có vốn tiếng Anh vững chắc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp và làm việc trong các môi trường quốc tế và với các đối tác quốc tế. Có tiếng Anh sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn trên con đường làm giàu của mình.

Quyển sách Tự Học Tiếng Anh Dành Cho Kế Toán Và Nhân Viên Ngân Hàng được biên soạn dành cho các nhân viên kế toán làm việc trong các công ty và doanh nghiệp, các nhân viên ngân hàng, những người quản lý doanh nghiệp qui mô trung-nhỏ, những người mà công việc có liên quan đến kế toán tài chính học tiếng Anh.

Đối với những người đã có khái niệm về kế toán, quyển sách này sẽ giúp cho kỹ năng tiếng Anh và chuyên môn của bạn thêm vượt trội; các bạn học sinh – sinh viên chưa hiểu về tài chính hoặc có khái niệm sơ cấp về tài chính có thể học tiếng Anh, tiếp thu khái niệm về tài chính. Với những bài đàm thoại Anh văn linh hoạt lại có khái niệm về kế toán chính xác sẽ giúp bạn có sức cạnh tranh hơn người khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển công việc.

6 Kế toán đại cương và các hệ thống thông tin quản trị xí nghiệp số
Kế toán đại cương và các hệ thống thông tin quản trị xí nghiệp số nằm trong bộ sách Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin Quản trị Xí nghiệp toàn tập. Bộ sách tập trung vào lĩnh vực quản trị xí nghiệp, đây là lĩnh vực phức tạp rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Sách gồm 2 phần:

Phần A , Kế toán Đại cương sẽ dẫn dắt bạn vào những nguyên lý về kế toán. Bạn sẽ biết qua về kế toán, không phải để làm kế toán viên chuyên nghiệp, mà biết qua một doanh nghiệp sẽ được vận hành thế nào về mặt kế toán để có thể thiết kế một hệ thống thông tin kế toán cho một xí nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rằng ở Việt Nam, kỹ sư tin học khi ra trường không biết gì về kế toán, nên khi xí nghiệp yêu cầu tin học hóa hệ thống kế toán của xí nghiệp thì họ lúng túng như gà mắc tóc, mà kế toán viên thì không rành tin học nên không biết giải thích hoặc dẫn dắt kỹ sư tin học nhà ta thế nào. Do đó, chúng tôi thiết nghĩ kỹ sư tin học ít nhất phải rành những gì cơ bản về kế toán để sau này khỏi nhờ kế toán viên chỉ dẫn. Đó là mục tiêu của phần A tập I này.

Phần B, Các Hệ thống thông tin quản trị (MIS – Management Information System), sẽ đề cập đến tất cả các hệ thống thông tin hiện có đối với một xí nghiệp số (digital firm) trong thời đại Internet và toàn cầu hoá (globalisation). Nhờ có các loại mạng khác nhau, chẳng hạn mạng LAN, WAN, Internet, Intranet và Extranet, các hệ thống thông tin khác nhau trong xí nghiệp đã được tích hợp (integrated) thành một hệ thống hợp nhất xuyên xí nghiệp cũng như xuyên quốc gia, làm cho các vị lãnh đạo có những thông tin kịp thời, chính xác để có thể lấy những quyết định đúng đắn. Bạn sẽ làm quen với vô số hệ thống thông tin, chẳng hạn AIS (Accounting Information System), DSS (Decision Support System), ESS (Executive Support System), CRM (Customer Relationship System), SCM (Supply Chain Management), ERP (Enterprise Resources Planning), v.v.. mà một xí nghiệp tiên tiến (nay được gọi là digital firm – xí nghiệp số) phải được trang bị “tận răng”. Bạn phải biết làm thế nào thiết kế và thi công các hệ thống này.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Top 10 trường cao đẳng dạy ngành thực phẩm dễ xin được việc nhất miền Nam
Top 10 trường đại học nổi tiếng tại Đài Loan cho các du học sinh
Top 8 tác phẩm văn học nước ngoài thuộc thể loại phê bình văn học được mua nhiều nhất hiện nay
Top 4 cuốn sách tin học về cơ sở dữ liệu được mua nhiều nhất hiện nay
Top 8 cuốn sách chuyên ngành hóa học được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 quyển sách phát triển bản thân của tác giả Jack Canfield được mua nhiều nhất hiện nay
Top 4 quyển sách triết học của tác giả Nguyễn Hiến Lê được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 tựa sách đạt giải nobel văn học được nhiều người mua nhất hiện nay
Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN