Top 8 cuốn sách chuyên ngành luật lao động được mua nhiều nhất hiện nay

0
2845
Vật Phẩm Phong Thủy

Với những bạn học sinh, sinh viên chuyên ngành luật lao động hoặc đơn giản là những ai đam mê bộ môn học này thì đây chính là 8 cuốn sách chuyên ngành luật lao động hay và bán chạy nhất hiện nay bạn không thể bỏ qua

1 Pháp Luật Về Lao Động
Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, bộ Cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điều nào trong luật được hướng dẫn thi hành và được hướng dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hướng dẫn bởi điều nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.

2 Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động
Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc; được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

3 Tìm Hiểu Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành cũng ban hành nhiều văn bản mới như Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 Quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ; Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18-4-2012 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp; Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16-5-2012 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-5-2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981…

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới nói trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: “Tìm Hiểu Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ 01-5-2013)”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
Phần 1. Tìm hiểu bộ luật lao động năm 2012
Phần 2. Bộ luật lao động 2012

Cuốn sách sẽ là một cẩm nang quý giúp các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được những nội dung cần thiết nhất trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương.

4 Chính Sách Lương Cơ Bản Mới – Bộ Luật Lao Động 2012 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Về Chế Độ Phụ Cấp, Trợ Cấp, Bảo Hiểm Xã Hội
Ngày 12/4, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc do nhà nước làm chủ sở hữu. Lương tối thiểu được dùng làm cơ sở tính lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Và nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ; Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28-12-2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5 Luật Việc Làm – Bộ Luật Lao Động
Mục lục:

1. Lệnh số 14/2013/L-CTN ngày 29-11-2013 của Chủ Tịch Nước về việc công bố Luật

2. Luật việc làm số 38/2013 ngày 16-11-2013 của Quốc Hội (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm
Chương 3: Thông tin thị trường lao động
Chương 4: Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Chương 5: Tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm
Chương 6: Bảo hiểm thất nghiệp
Chương 7: Điều khoản thi hành
3. Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2-7-2012 của Chủ Tịch Nước về việc công bố Luật

4. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18-6-2012 của Quốc hội

Chương I: Những quy định chung
Chương II: Việc làm
Chương III: Hợp đồng lao động

6 Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh)
1. Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2-7-2012 của Chủ Tịch Nước về việc công bố Luật

2. Bộ Luật lao dộng số 10/2012/QH13 ngày 18-6-2012 của Quốc hội

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Việc làm

Chương III: Hợp đồng lao động

Chương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

Chương VI: Tiền lương

Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động

Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ

Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác

Chương XII: Bảo hiểm xã hội

Chương XIII: Công đoàn

Chương XIV: Giải quyết tranh chấp lao động

Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động
Chương XVI: Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động

Chương XVII: Điều khoản thi hành

7 Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Từ 01-5-2013) Nội dung cuốn sách gồm 17 chương:Chương I: Những quy định chungChương II: Việc làmChương III: Hợp đồng lao độngChương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng …

8 Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức & Bộ Luật Lao Động
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

Bộ luật lao động thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cụ thể hóa các quy định Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Top 10 trường dạy ngành cở điện , điện tử, tự động hóa dễ xin được việc nhất Hà Nội
Top 7 trung tâm tiếng anh cho trẻ em có chất lượng tốt nhất tại Cầu Giấy Hà Nội
Top 7 bộ sách về triết học được nhiều người tìm đọc nhất hiện nay
Top 8 tác phẩm văn học nước ngoài thuộc thể loại tiểu thuyết ngôn tình được mua nhiều nhất hiện nay
Top 8 cuốn sách chuyên ngành xây dựng được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 quyển sách tin học của tác giả Nguyễn Minh Đức được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay về dạy làm giàu được nhiều người mua nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay về gia đình được nhiều người mua nhất hiện nay
Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN