Top 8 cuốn sách chuyên ngành luật đất đai và nhà ở được mua nhiều nhất hiện nay

0
1312

Với những bạn học sinh, sinh viên chuyên ngành luật đất đai và nhà ở hoặc đơn giản là những ai đam mê bộ môn học này thì đây chính là 8 cuốn chuyên ngành luật đất đai và nhà ở hay và bán chạy nhất hiện nay bạn không thể bỏ qua

1 Luật Đất Đai Năm 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Nhằm giúp cho mọi người hiểu thêm về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuốn sách này được tuyển chọn từ những nội dung liên quan đến Luật Đất Đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành để giới thiệu đến bạn đọc.

2 Luật Nhà Ở
Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Luật quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Luật được áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Luật gồm 13 chương, 183 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.

3 Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai
Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, bộ Cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điều nào trong luật được hướng dẫn thi hành và được hướng dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hướng dẫn bởi điều nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.

4 Luật Nhà Ở Và Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành
Với tầm quan trọng về kinh tế – xã hội của lĩnh vực nhà ở và yêu cầu phải khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý và phát triển nhà ở, đưa lĩnh vực này ngang tầm với yêu cầu của xã hội trong thời gian tới đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật về nhà ở đồng bộ, hoàn chỉnh, có hiệu lực cao. Do đó, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở năm 2005 và từng bước hoàn thiện đạo luật này để các quy định pháp luật về nhà ở đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Tư pháp đã tập hợp, biên soạn cuốn sách “Luật Nhà ở và một số quy định hướng dẫn thi hành”. Nội dung cuốn sách bao gồm các mục sau:

Mục I. Các quy định chung
Mục II. Các quy định pháp luật về nhà ở
Mục III. Các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về các quy định trong Luật Nhà ở.

5 Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Tập 1: Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất
Một Số Quy Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Tập 1: Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Và Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất Thông tin tác giả
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Vào trang riêng của tác giả
Xem tất cả các sách của tác giả
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo bạn đọc tìm hiểu một cách có hệ thồng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà xuất bản Tư pháp xuấn bản cuốn sách “Một số quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Tập 1: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Phần II: Các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6 Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Quản Lý, Kinh Doanh Và Thuế Đối Với Đất Đai, Nhà Ở
Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đồng thời giúp các cơ quan, doang nghiệp, cán bộ quản lý cũng như cán bộ làm công tác địa chính và đông đảo nhân dân nắm được những quy định mới nhất về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp; bồi thường, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, nhà ở, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách “Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về quản lý, kinh doanh và thuế đối với đất đai, nhà ở”

7 Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp Và Các Quy Định Mới Nhất Về Thuế Đối Với Đất Đai, Nhà Ở
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về thuế đối với đất đai, nhà ở được ban hành trong thời gian qua và các văn bản mới, sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bản Tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa để biên soạn và phát hành cuốn sách “Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các quy định mới nhất về thuế đối với đất đai, nhà ở” (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012)

8 Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đất Đai – Nhà Ở – Kinh Doanh Bất Động Sản Và Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
Mục lục

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/GH12 ngày 17-6-2010 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phát triển nhà ở thương mại
Phát triển và quản lý quỹ nhà ở công vụ
Phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

Cùng Danh Mục:

BÌNH LUẬN