Top 6 tựa sách hay về biển đảo Việt Nam được nhiều người mua nhất hiện nay

0
826

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn sẽ phải làm những điều khác biệt. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vài cuốn truyền cảm hứng cũng có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn của bạn và khiến cuộc sống của bạn bước sang trang mới. Dưới đây là 6 tựa hay về biển đảo Việt Nam được nhiều người mua nhất hiện nay

1 Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Tổ Quốc – Phóng Sự Về Biển

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

2 Biển Việt – Đảo Việt

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong cuốn sách “Biển đảo Việt Nam: Lịch sử – Chủ quyền – Kinh tế – Văn hóa” vừa được Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt độc giả cả nước.

Đại diện Nhà xuất bản Văn hóa -Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuốn sách tập hợp, tuyển chọn những bài nghiên cứu trên Tạp chí Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng (Viện Nghiên cứu Phát triển – Kinh tế Xã hội Đà Nẵng) có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần chứng minh Việt Nam có một nền văn hóa biển đảo phong phú và lâu dài để xác lập và thực thi chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các vùng biển, đảo ở Biển Đông để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Lịch sử và Chủ quyền; Thủy quân và Hải thương; Văn hóa và Tín ngưỡng; Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong đó, phần Lịch sử và Chủ quyền đã nghiên cứu và làm rõ quá trình khai phá, chiếm hữu, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển, đảo ở Biển Đông từ thế kỷ XVII đến nay qua các tư liệu thành văn và bản đồ cổ của Việt Nam, Trung Hoa, phương Tây.\

3 Hỏi Đáp Về Biển, Đảo Việt Nam

Nhằm giúp tuổi trẻ Việt Nam nâng cao nhận thức về sứ mệnh và tính tiên phong của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức biên soạn cuốn sách “100 câu Hỏi – Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã số hoá và giới thiệu toàn văn cuốn sách này.

Cấu trúc cuốn sách gồm 03 phần:
(1) Hỏi – Đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.
(2) Hỏi – Đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông.
(3) Hỏi – Đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Cuốn sách đã trang bị cho tuổi trẻ Việt Nam những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về biển, đảo quê hương; về tài nguyên và môi trường biển; về không gian biển, đảo của đất nước; về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, đảo; về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với những vấn đề biển, đảo nói chung và Biển Đông nói riêng… Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Cuốn sách cũng là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tuổi trẻ Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân biển; hăng hái đi đầu trong học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biển ngang tầm với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

4 Những Điều Cần Biết Về Các Chính Sách Về Biển Và Hải Đảo Của Việt Nam

Trình bày các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luât của Đảng và nhà về xây dựng, phát triển, bảo vệ biển đảo Việt Nam và một số vấn đề cơ bản của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Nhằm góp phần truyền bá, phổ biến các kiến thức về biển đảo tới mọi người dân.

5 Bảo Vệ Chủ Quyền Và Quản Lý – Khai Thác Biển Đảo Việt Nam 1975-2014
Bảo Vệ Chủ Quyền Và Quản Lý – Khai Thác Biển Đảo Việt Nam 1975-2014 là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Những tư duy chiến lược quốc tế, đặc biệt là chiến lược về Biển Đông của Mỹ và Trung Quốc đã tác động to lớn đến công cuộc bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam.

Phương pháp lịch sử được sử dụng chủ đạo, luôn đặt các sự kiện, các vấn đề trong một hoàn cảnh lịch sử với những tương quan nhất định để xem xét và giải quyết vấn đề, tác giả đã khá thành công khi phản ánh những biến động phức tạp trên bàn cờ chính trị quốc tế, cùng tình hình kinh tế, chính trị trong nước tác động đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cuốn sách đã đi sâu phân tích thực trạng, phản ánh những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trên cơ sở những phân tích đó, tác giả rút ra ý nghĩa, đánh giá những ưu điểm và hạn chế qua từng chặng đường lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam cùng những kinh nghiệm lịch sử rút ra từ thực tế đó; đồng thời, đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết những tranh chấp biển đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong giai đoạn sắp tới.

Cuốn sách là một tài liệu bổ ích đối với độc giả, góp phần vào việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam.

6 Biển Đảo Việt Nam – Lịch Sử, Chủ Quyền, Kinh Tế, Văn Hóa
​Biển đảo Việt Nam: Lịch sử – Chủ quyền – Kinh tế – Văn hóa (Bìa mềm) tuyển chọn những bài nghiên cứu trên Tạp chí Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng (Viện Nghiên cứu Phát triển – Kinh tế Xã hội Đà Nẵng).

Cuốn sách gồm 4 phần: Lịch sử và Chủ quyền; Thủy quân và Hải thương; Văn hóa và Tín ngưỡng; Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, dựa vào nội dung được đề cập trong những bài viết được tuyển chọn.

Phần 1: Lịch sử và Chủ quyền đã nghiên cứu và làm rõ quá trình khai phá, chiếm hữu, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển, đảo ở Biển Đông từ thế kỷ XVII đến nay qua các tư liệu thành văn và bản đồ cổ của Việt Nam, Trung Hoa, phương Tây;

Phần 2: Thủy quân và Hải thương gồm những bài nghiên cứu về sự phát triển của tàu thuyền và thủy quân từ thời các chúa Nguyễn đến thời nhà Nguyễn và vai trò của nó trong lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; vai trò, vị trí của Việt Nam trong sự phát triển của hệ thống thương mại ở Biển Đông thời trung đại;

Phần 3: Văn hóa và tín ngưỡng nghiên cứu về những dấu ấn của văn hóa biển đảo Việt Nam, lịch sử giao lưu văn hóa biển đảo, các loại hình văn hóa – tín ngưỡng của cư dân vùng biển đảo, việc bảo vệ và phát huy các giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam trong quá trình phát triển;

Phần 4: Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam gồm những bài nghiên cứu về quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên các khía cạnh lịch sử, pháp lý và ngoại giao.

Đây là những bài nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần chứng minh Việt Nam có một nền văn hóa biển đảo phong phú và lâu dài, có vai trò và vị trí quan trọng trong hệ thống thống giao lưu thương mại trên biển thời cổ – trung đại, đã sớm khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các vùng biển, đảo ở Biển Đông, đã kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

(— Bảo vệ biển đảo không chỉ là đấu tranh đòi lại những gì thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị cưỡng chiếm, mà phải giữ gìn những gì mà biển đảo đã mang lại cho dân tộc Việt nam từ bao đời nay, trong đó, có cả những “trầm tích văn hóa” đã được tích tụ từ ngàn xưa, đang cần được khơi thông mạch nguồn để tiếp nối giữa quá khứ với tương lai của dân tộc Việt Nam. — TS. Trần Đức Anh Sơn)

Cùng Danh Mục:

BÌNH LUẬN