Top 7 nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được yêu thích nhất

0
3007
Vật Phẩm Phong Thủy

Trong Tam quốc Diễn Nghĩa có rất nhiều nhân vật tài giỏi với nhiều tính cách, được nhiều người yêu thích. Hãy cùng điểm mặt Top 7 nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhé.

1. Gia Cát Lượng
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có lẽ không nhân vật nào được nhắc đến và được yêu thích nhiều như Gia Cát Lượng. Dù đến tận nửa truyện mới xuất hiện, Gia Cát Lượng vẫn là một nhân vật quan trọng, nổi tiếng, được nhiều người yêu thích nhất.

2. Quan Vũ
Quan Vũ, hay còn gọi là Quan Công, có tên tự là Vân Trường, là một trong ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào, cùng với Lưu Bị và Trương Phi. Cũng như Trương Phi, Quan Vũ đi theo phò tá huynh trưởng Lưu Bị, là cánh tay đắc lực của Lưu Bị và là người đứng đầu “Ngũ hổ tướng” nước Thục.

3. Triệu Vân
Cũng như Quan Vũ, Triệu Vân, tự Tử Long, là một trong “Ngũ hổ tướng” nước Thục và là cận thần thân thiết nhất của Lưu Bị. Khác với Quan Vũ dù giỏi nhưng kiêu ngạo, Triệu Vân lại là một hổ tướng văn võ toàn tài, trung dũng, anh kiệt, thông minh sáng suốt, hết lòng phò tá chủ tướng Lưu Bị và luôn nghe theo lời chỉ bảo của Gia Cát Lượng. Trong các danh tướng nước Thục, có lẽ Triệu Vân là vị tướng được Gia Cát Lượng yêu thích và thường giao trọng trách quan trọng cho nhất. Chiến công nổi bật của Triệu Vân phải kể đến một mình phá vòng vây cứu ấu chúa A Đẩu, theo bảo vệ Lưu Bị sang Đông Ngô, góp công giúp Lưu Bị lấy được Xuyên Thục, đánh lui quân Tào Tháo ở Hán Trung, theo Gia Cát Lượng đi đánh Kỳ Sơn. Trong số ấy, chiến công lừng lẫy một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Ngụy để cứu ấu chúa đã đưa Triệu Vân đi vào lịch sử đời đời.

4. Tào Tháo
Nếu như ba nhân vật ở bên trên đều là người của nước Thục, thì nhân vật được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tiếp theo lại là người đứng đầu nước Ngụy. Đó không phải ai khác, mà chính là “Thiên hạ đệ nhất gian hùng” Tào Tháo. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo gần như là nhân vật phản diện chính, vậy nhưng ở nhân vật này có rất nhiều điểm đặc biệt khiến người đời kính nể, vừa ghét lại vừa yêu thích.

5. Lưu Bị
Đối lập với Tào Tháo, đó là Lưu Bị. Lưu Bị, tự Huyền Đức, là vua nước Thục, chủ tướng của các anh tài Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long… Lưu Bị xuất thân là hoàng thân quốc thích, nhưng vì ở chi thứ quá xa nên hưởng ít lộc triều đình, đến đời của Lưu Bị thì gia đình ông chỉ là nông dân, hoàng thất chỉ còn là danh nghĩa. Ban đầu Lưu Bị làm nghề dệt chiếu kiếm sống. Lúc bấy giờ nổi lên loạn giặc khăn vàng, Lưu Bị quyết định đứng lên diệt giặc giúp nhà Hán, lại gặp Quan Vũ và Trương Phi, ba huynh đệ đã góp công lớn trong việc chiến thắng giặc khăn vàng.

6. Tư Mã Ý
Tiếp tục là một nhân vật khác của nước Ngụy, đó là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý không chỉ đơn giản là một danh thần nước Ngụy mà còn là ông tổ của nhà Tấn. Cháu nội của Tư Mã Ý, dưới sự “dọn đường” của ông và cha, đã phế truất vua nhà Tào để lên ngôi, lập ra nhà Tấn, nhất thống trung nguyên, kết thúc thời kỳ tam quốc.

7. Tôn Quyền
Cũng như Lưu Bị và Tào Tháo, Tôn Quyền là vua nước Đông Ngô, một trong ba nước thời Tam Quốc. Tôn Quyền, tự Trọng Mưu, là con trai của Tôn Kiên – vị thủ lĩnh đất Giang Đông. Cuối thời Đông Hán, khi triều đình suy yếu, loạn lạc, các sứ quân nổi lên khắp nơi, Tôn Kiên đã gây dựng được cơ nghiệp tại 6 quận Giang Đông. Tôn Kiên chết đi truyền cơ nghiệp cho con cả là Tôn Sách. Tôn Sách chết lại truyền cho em trai là Tôn Quyền. Tôn Quyền kế thừa anh khi mới 18 tuổi, khi này Đông Ngô đang đứng trước sức ép nên hòa hay nên đánh với Tào Tháo. Cuối cùng, dưới sự cố vấn của Chu Du, Tôn Quyền đã lựa chọn chống lại Tào Tháo. Nhờ sự hiệp lực của Đông Ngô và Gia Cát Lượng, Đông Ngô đã đánh tan quân Tào Tháo trong trận Xích Bích vang danh lịch sử. Tôn Quyền là một vị vua anh minh, từng được Tào Tháo khen rằng: “Sinh con phải được con như Trọng Mưu”. Trong thế chân vạc chống nhau với nước Thục và Ngụy, Tôn Quyền đã có nhiều kế sách vừa để hòa hoãn với Thục chống Ngụy, vừa để lấy lại Kinh Châu từ nước Thục. Nhìn chung Tôn Quyền dù không được khắc họa kỹ lưỡng bằng Lưu Bị, Tào Tháo, nhưng cũng vẫn là một nhân vật quan trọng, được nhiều người yêu thích.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN