Top 6 quyển sách triết học của tác giả Bùi Đình Phong được mua nhiều nhất hiện nay

0
1389
Vật Phẩm Phong Thủy

Luôn có những danh sách các bộ phim hay nhất do các nhà phê bình phim bầu chọn, vậy còn sách thì sao? Sự hay dở của một cuốn sách vốn không dựa trên thước đo nào cố định mà dựa vào cảm tính của người đọc rất nhiều. Vậy sách do ai viết cũng là một yêu tố khách quan để đánh giá sách hay dỡ. Topxephang.com gợi ý danh sách 6 quyển sách triết học của tác giả Bùi Đình Phong được mua nhiều nhất hiện nay

1 Giá Trị Di Sản Hồ Chí Minh Trong Thời Đại Ngày Nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chúng tôi phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2 Hồ Chí Minh Trí Tuệ Và Văn Hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chúng tôi phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3 Văn Hóa Minh Triết Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chúng tôi phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4 Văn Hóa Đạo Đức Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chúng tôi phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5 Văn Hoá, Đạo Đức Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Cuốn sách được hình thành từ các bài báo của tác giả đăng trên các tạp chí chuyên ngành từ năm 2006 lại đây. Tên sách là: “Văn hoá, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh” nhưng chỉ gói gọn trong mấy trăm trang, hẳn là chưa đủ. Đây là một đề tài lớn, cần những công trình tầm cỡ của nhiều chuyên gia mới chuyển tải hết được tầm vọc, trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh văn hoá Hồ Chí Minh.

Cho đến nay, đã có hàng trăm định nghĩa về văn hoá, nhưng nhân loại vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Văn hoá là gì?”. Tuỳ theo cách tiếp cận để hiểu văn hoá, nhưng theo tôi, văn hoá có thể hiểu, đó là một phạm trù liên quan tới mọi hoạt động của con người, kết tinh trong đó các giá trị vật chất và tinh thần; năng lực hoạt động và sự phát triển của chính bản thân con người. Tất cả những điều đó cho chúng ta nhận thức về sự hoàn thiện và phản ánh đặc trưng riêng (tạo nên diện mạo, cốt cách, bản sắc) của cá nhân, cộng đồng, dân tộc, làm cho dân tộc này khác dân tộc khác.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định rằng “sự nghiệp văn hoá quan trọng nhất của Hồ Chí Minh là đã lãnh đạo toàn dân đánh đuổi giặc ngoại xâm trong thời đại mới, giành lại cho nhân dân những quyền sống của con người, một cuốn sống có văn hoá. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với loài người loại trừ một trở lực to lớn trên con đường tiến lên thế giới văn minh, xoá đi một vết nhơ trong lịch sử là chế độ thuộc địa”.

6 Một Số Vấn Đề Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cuốn sách này được hoàn thành trên cơ sở những tham luận khoa học, bài nghiên cứu được đăng tải trong các tạp chí khoa học chuyên ngành. Sách được kết cấu bằng nhiều nội dung lớn có mối quan hệ với nhau nhằm làm nổi bật một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN