Top 5 loài cóc đang có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ Việt Nam

0
1058
Vật Phẩm Phong Thủy

Danh mục sách đỏ động vật Việt Nam bao gồm các loài động vật có trong Sách đỏ Việt Nam dưới các mức độ đe dọa khác nhau. Trong số đó là các loài động vật chỉ tìm thấy duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, không tìm thấy ở nơi khác trên thế giới như. Dưới đây là những loài cóc đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

1.Cóc gai mắt
Cóc gai mắt (danh pháp hai phần: Xenophrys longipes, đồng nghĩa: Megophrys longipes) là một loài lưỡng cư thuộc họ Megophryidae. Loài này có ở Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và có thể cả Campuchia.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và ven sông ngòi. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.


2.Cóc mày gai núi
Cóc mày gai núi (danh pháp hai phần: Xenophrys palpebralespinosa, đồng nghĩa: Megophrys palpebralespinosa) là một loài lưỡng cư thuộc họ Megophryidae. Loài này có ở Trung Quốc, Việt Nam, và có thể cả Lào.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, và ven sông ngòi.

Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.


3.Cóc mày phê
Cóc mày phê (danh pháp hai phần: Brachytarsophrys feae) là một loài lưỡng cư thuộc họ Cóc bùn (Megophryidae). Chúng được tìm thấy ở Trung Quốc, Myanma, Thái Lan, Việt Nam, và có thể cả Lào.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, và ven sông suối.

Nó bị đe dọa do mất môi trường sống.


4.Cóc rừng
Cóc rừng (danh pháp hai phần: Ingerophrynus galeatus) là một loài cóc thuộc họ Bufonidae. Loài này có ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, và Việt Nam.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, và sông ngòi. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất nơi sống.


5.Cóc tía
Cóc tía (tên khoa học: Bombina maxima) là một loài cóc thuộc họ Bombinatoridae. Nó là động vật có bản địa Trung Quốc. Cóc tía sống ở các đầm lầy nước ngọt, ao hồ, sông suối và kênh, vùng đất ẩm. Cóc tía ăn các loại côn trùng và loài không xương sống. Đây là loài đặc hữu của Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu ở Trung Quốc. Môi trường sống tự nhiên của chúng là đầm nước, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, suối nước ngọt, đất canh tác, và kênh đào và mương rãnh.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN