Top 10 trường đại học Trọng điểm tốt nhất hiện nay trên cả nước

0
1074
Vật Phẩm Phong Thủy

Theo kế hoạch của chính phủ, sẽ xây dựng các trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia có trình độ đào tạo và nghiên cứu tiên tiến làm đầu tàu cho sự phát triển mạng lưới các trường đại học Việt Nam. Về đội ngũ giảng viên sẽ có trình độ tiến sĩ >75%.Và sau đây là 10 trường đai học tốt nhất hiện nay .

1.Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi, viết tắt: VNU) là một trong hai hệ thống trường đại học của Việt Nam, đặt tại Hà Nội. Đây là hệ thống trường đại học có thương hiệu đào tạo đứng nhất Việt Nam hiện nay, xếp hạng thứ 139 châu Á theo QS World University Rankings. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt, quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.


2.Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: Vietnam National University, Ho Chi Minh City, viết tắt: VNU-HCM) là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam trực thuộc Chính phủ, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, quy mô đào tạo chính quy (bao gồm các chương trình đại học và sau đại học) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 65.000 sinh viên chính quy (trong đó có hơn 10.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh) với 96 ngành đào tạo bậc đại học, 102 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 79 ngành đào tạo bậc tiến sĩ. Các lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trải rộng trong nhiều ngành, bao gồm: kỹ thuật-công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội- nhân văn, khoa học kinh tế và khoa học sức khỏe.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tổng cộng 5.382 giảng viên và nhân viên, trong đó có 3.284 người tham gia giảng dạy (trong đó có hơn 300 người có chức danh giáo sư và phó giáo sư; 1100 tiến sĩ và 2200 thạc sĩ).

Cơ quan hành chính của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm văn hóa, thương mại và công nghiệp lớn và năng động nhất của khu vực phía Nam cũng như của Việt Nam. Địa chỉ của nhà làm việc chính của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xúc tiến xây dựng tại khu quy hoạch Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) – Dĩ An (tỉnh Bình Dương) trên diện tích rộng 643,7 hecta theo mô hình một đô thị đại học hiện đại.


3.Đại học Thái Nguyên
Đại học Thái Nguyên là một trong một trong ba hệ thống Đại học vùng trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Được thành lập năm 1994
Nhiệm vụ chính của Đại học Thái Nguyên ra là đào tạo nguồn nhân lực cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Năm 2001, chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Đại học

4.Đại học Huế
Đại học Huế (tiếng Anh: Hue University) là một trong năm hệ thống trường Đại học đứng đầu về đào tạo tại Việt Nam.[1][2] Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu lớn của miền trung Việt Nam.

Đại học Huế bao gồm 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu, 11 trung tâm, viện đào tạo, nghiên cứu, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học.

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất cả nước.
Với sứ mệnh của một đại học đa ngành, có phương thức đào tạo đa dạng, nhằm đào tạo cán bộ khoa học và quản lý có trình độ cao, có một hệ thống ngành nghề phong phú, năng động mang đặc trưng của khu vực, của địa phương, có những giải pháp thích hợp để tăng nhanh số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học Huế là một trung tâm nghiên cứu khoa học với các đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, tập trung, có khả năng tập hợp các nhà khoa học ở nhiều nơi, có khả năng giao lưu hợp tác với bên ngoài nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của đất nước và khu vực. Đại học Huế chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu cơ bản với triển khai ứng dụng nhằm đáp ứng tốt nhất cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
Hiện nay, Đại học Huế đang tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hoàn thành xây dựng Làng đại học và các thiết chế phục vụ cho dạy và học để xây dựng và phát triển Đại học Huế thành một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của quốc gia và ngang tầm với các đại học trong khu vực Đông – Nam châu Á; không ngừng mở rộng liên kết đào tạo quốc tế, phấn đấu trở thành đại học quốc gia trước năm 2015; từng bước hình thành đại học quốc tế. trích dẫn

5.Đại học Đà Nẵng
Đại học Đà Nẵng (tiếng Anh: The University of Danang) là một trong năm hệ thống trường Đại học đứng đầu về đào tạo tại Việt Nam.] Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu lớn của miền trung Việt Nam. Được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo nghị định số 32/CP của Chính phủ.

Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho phép Đại học Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế đào tạo và nghiên cứu tương đương như hai Đại học Quốc gia của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để từng bước phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành một trong 3 hệ thống Đại học quốc gia của cả nước.

Đại học Đà Nẵng có sứ mạng mang đến cơ hội và môi trường học tập, sáng tạo lý tưởng, góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế – xã hội cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.


6.Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ là một trong ba trường Đại học công lập đứng đầu về đào tạo đa ngành tại miền nam Việt Nam (tuy nhiên vẫn có chênh lệch chất lượng đào tạo giữa từng nhóm ngành). Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và kinh tế và chính sách quản lý lớn nhất miền tây Việt Nam.

Tọa lạc tại Cần Thơ. Tiền thân của Trường Đại học Cần Thơ là Viện Đại học Cần Thơ. Bắt đầu từ năm 2012, trường mở rộng thêm cơ sở đào tạo tại Hoà An. Giảng viên được điều chuyển trực tiếp từ cơ sở chính để có thể đảm bảo được chất lượng đào tạo.


7.Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh là một trong nhóm 3 trường có thương hiệu về đào tạo đa ngành ở miền trung Việt Nam (tuy nhiên vẫn có chênh lệch chất lượng đào tạo giữa từng nhóm ngành).Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu lớn của miền trung Việt Nam.


8.Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (tiếng Anh: National Economics University, viết tắt là NEU) là một trong những trường Đại học công lập đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý tại miền bắc Việt Nam (tuy nhiên vẫn có chênh lệch chất lượng đào tạo giữa từng nhóm ngành). Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.

Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu và danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.


9.Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City) là một trong những trường đại học công lập đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý tại miền nam Việt Nam, nổi bật với giáo trình được biên soạn lại từ các Đại học lớn trên thế giới (tuy nhiên vẫn có chênh lệch chất lượng đào tạo giữa từng nhóm ngành).Đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.

Trong các bảng xếp hạng hằng năm từ các tổ chức độc lập, trường luôn được xếp hạng trong nhóm 5 trường tại miền nam Việt Nam có thương hiệu về đào tạo khối ngành kinh tế.


10.Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN