Top 9 ngành học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản hot nhất hiện nay

0
3002
Vật Phẩm Phong Thủy

Chọn ngành, chọn nghề là câu chuyện muôn thuở của nhiều bạn trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, là trăn trở của nhiều thế hệ. Trong thời đại có nhiều biến động như hiện nay, lựa chọn cho mình một ngành nghề đã không dễ, xác định con đường sự nghiệp lâu dài còn khó khăn hơn. Để giúp các bạn trẻ và các ứng viên có nhu cầu tìm việc Mạng Việc Làm xin giới thiệu các ngành học thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản hot nhất hiện nay

1 BẢO VỆ THỰC VẬT
Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật.

2 BỆNH HỌC THỦY SẢN
Chương trình này nhằm đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học ngành Bệnh học Thuỷ sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thuỷ sản.

3 CHĂN NUÔI
Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức và kỹ năng về chăn nuôi động vật; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

4 KHOA HỌC CÂY TRỒNG
Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

5 KHUYẾN NÔNG
Đào tạo cán bộ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và kỹ năng về khuyến nông, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp chính quyền, các tổ chức và đoàn thể xã hội liên quan đến khuyến nông.

6 LÂM NGHIỆP
Đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về lâm nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại cơ sở lâm nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp.

Có kiến thức cơ bản và chuyên môn ngành Lâm nghiệp.

Có kỹ năng nghề nghiệp về nhân giống cây rừng, trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, khai thác rừng, điều tra – quy hoạch rừng và kinh doanh lâm nghiệp.

Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật lâm nghiệp.

Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lâm nghiệp.

7 LÂM SINH
Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức vững chắc về lý thuyết và thực hành về kỹ thuật lâm sinh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cao đẳng lâm sinh có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp lâm nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp, các cơ quan điều tra rừng và nghiên cứu về lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông lâm ở trung ương và địa phương.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng lâm sinh, sinh viên có khả năng:

– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện những phương án trồng rừng, nuôi rừng, khai thác rừng và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp;

– Giải thích và chỉ đạo thực hiện quy trình điều tra và đánh giá tài nguyên rừng;

– Tham gia xây dựng phương án quy hoạch lâm nghiệp;

– Chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực lâm sinh vào sản xuất.

8 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức và kỹ năng về chăn nuôi động vật; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

9 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đào tạo cán bộ trình độ đại học về phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có kiến thức về cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn, có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể – xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển nông thôn.

phát triển nông thôn

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Top 10 trường dạy ngành du lịch nhà hàng khách sạn dễ xin được việc nhất Hà Nội
Top 8 bộ sách về tâm lý và kỹ năng sống được nhiều người tìm đọc nhất hiện nay
Top 8 cuốn truyện dài được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 quyển sách ngoại ngữ của tác giả Lê Huy Lâm được mua nhiều nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay của Nguyễn Ngọc Tư được nhiều người mua nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay về cách phòng chống và trị liệu bệnh ung thư được nhiều người mua nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay về mỹ thuật và kiến trúc được nhiều người mua nhất hiện nay
Top 6 tựa sách hay về quản trị và lãnh đạo được nhiều người mua nhất hiện nay
Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN