Top 8 bộ sách về tài chính được nhiều người tìm đọc nhất hiện nay

0
1133
Vật Phẩm Phong Thủy

Hãy tạo cho mình thói quen đọc sách thường xuyên. Đọc sách giúp chúng ta giảm căng thẳng, kích thích trí não,.. và hơn hết đó là giúp chúng ta ngẫm lại những việc mình làm là đúng hay sai,.. rất nhiều lý do để bạn lên đọc sách. Topxephang.com chia sẻ với các bạn 8 bộ sách về tài chính được nhiều người tìm đọc nhất hiện nay

1 Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 1
Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

2 Kế Toán Ngân Hàng (Tái Bản Bổ Sung Lần Thứ Tư)
Các nghiệp vụ trình bày trong sách “Kế toán ngân hàng” được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

3 268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế – tài chính phát sinh trong danh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.

4 133 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp
Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế – tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.
Cuốn sách này chỉ giới thiệu những sơ đồ kế toán liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở Doanh nghiệp. Nó là tư liệu tham khảo phù hợp, cần thiết cho sinh viên các hệ không thuộc chuyên ngành kế toán – kiểm toán.

5 Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập
Kiểm toán độc lập là hoạt động không thể thiếu trong quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường phát triển. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh với các kênh cung cấp vốn từ thị trường chứng khoán và ngân hàng đòi hỏi phải được cung cấp các dịch vụ kiểm toán có chất lượng cao.
Trong những năm gần đây, việc khá nhiều công ty bị phá sản, trong đó có những trường hợp là do lỗi của công ty kiểm toán không còn là những vấn đề xa lạ. Các trường hợp điển hình là Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, HH Tyco, Vivendi… cùng với rất nhiều công ty có quy mô nhỏ hơn. Sự thất bại của các công ty kiểm toán trong các hợp đồng kiểm toán này đã làm suy giảm đáng kể niềm tin của công chúng vào nghề nghiệp kiểm toán.
Sự thất bại ở các cuộc kiểm toán nêu trên là do nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân hết sức quan trọng là không giải quyết được các xung đột lợi ích trong quá trình hành nghề, một vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề kiểm toán.
Chính vì vậy, để khôi phục lòng tin của công chúng, vào năm 2001, IFAC cũng như hiệp hội nghề nghiệp kiểm toán ở nhiều quốc gia trên thế giới đã phải sửa đổi chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, và đưa ra nhiều biện pháp nhằm tăng cường giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng đã có những thay đổi về luật pháp để điều chỉnh hoạt động kiểm toán nhằm bảo vệ cho lợi ích của công chúng và nền kinh tế.
Tại Việt Nam, hoạt động kiểm toán tuy vẫn còn non trẻ nhưng đã ngày càng phát triển. Bên cạnh Luật Kế toán và các Nghị định của Chính phủ, từ năm 1999, Bộ Tài chính đã lần lượt ban hành các chuẩn mực kiểm toán. Đến năm 2005, Bộ Tài chính cũng đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề kế toán và kiểm toán. Việc xây dựng và ban hành một hệ thống chuẩn mực kiểm toán cùng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đã và đang giúp cho hoạt động kiểm toán ngày càng đi vào nề nếp.
Nhìn chung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do Việt Nam ban hành đã phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy vậy, việc đưa các quy định này vào thực tế để mang lại kết quả như ý muốn vẫn còn là một vấn đề cần phải giải quyết, bởi vì để chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được các thành viên tôn trọng và chấp hành đúng đắn không thể chỉ dựa trên ý chí của Nhà nước thông qua một văn bản pháp quy.
Lịch sử phát triển hàng trăm năm của đạo đức nghề nghiệp trên thế giới cho thấy đây là một hệ thống thể chế phức tạp, đòi hỏi cần có sự kết hợp hài hòa giữa kỳ vọng của xã hội, vai trò của nhà nước, nỗ lực của tổ chức nghề nghiệp và ý chí của những người hành nghề.

6 Kế Toán Chi Phí (Dùng Cho Sinh Viên Khối Ngành Kinh Tế)
Để thực hiện được mục tiêu quản trị chi phí và giá thành sản phẩm nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm có vị trí đặc biệt quan trọng và hết sức hữu ích cho các nhà quản lý thuộc nhiều cấp độ khác nhau trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong thời gian qua việc giảng dạy kế toán chi phí chưa được xem trọng một cách đúng mức và mới chỉ tập trung vào một hệ thống giá phí và giá phí lịch sử. Do vậy kiến thức về kế toán chi phí và thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm phục vụ cho yêu cầu quản trị còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa đáp ứng được yêu cầu hiện thời làm ảnh hưởng không ít đến tính quyết đoán của các nhà quản lý như ra các quyết định liên quan đến các sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm.

Nhằm giải quyết nhược điểm của nội dung kế toán chi phí hiện tại trong chương trình giảng dạy kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán của trường đại học Kinh tế TP. HCM thì kế toán chi phí đã được xây dựng thành một môn học riêng với đầy đủ các mô hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm; mô hình kế toán theo giá phí lịch sử, mô hình kế toán theo giá phí lịch sử kết hợp với giá dự toán và hệ thống giá phí trực chuẩn (định mức)

Cuốn sách này được biên soạn để hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu môn kế toán chi phí theo tinh thần đổi mới nội dung giảng dạy kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán của nhà trường. Hy vọng nó sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn sinh viên và cho những ai quan tâm đến kế toán chi phí và giá thành sản phẩm.

7 Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán
Một số vấn đề chung về kế toánChương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhChương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ képChương 4: Tính giá các đối tượng kế toánChương 5: Chứng từ kế toán và kiểm

8 Nguyên Lý Kế Toán Mỹ
Trong kinh doanh, khâu kế toán nắm vai trò cốt yếu giúp cho các nhà kinh doanh, quản lý nắm rõ được thực chất quá trình kinh doanh bằng các số liệu cụ thể, chính xác, rõ ràng, khách quan và khoa học.

Đất nước ta ngày càng thay đổi và phát triển theo nền kinh tế nhiều thành phần. Hệ thống kế toán nước ta đã được thay đổi nhiều lần. Cùng với việc ra đời ngày càng nhiều các công ty cổ phần, các công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế, việc hoà nhập nền kinh tế nước nhà vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Việt Nam đang gia nhập thị trường chứng khoán toàn cầu…. đòi hỏi hệ thống kế toán phải đáp ứng kịp với những thay đổi hiện nay.

Cuốn sách “Nguyên Lý Kế Toán Mỹ” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tham khảo và học tập những hệ thống kế toán tiên tiến trên thế giới. Qua nghiên cứu và ứng dụng thực tế, tác giả nhận thấy kế toán Mỹ là hệ thống kế toán khoa học, được sử dụng rộng khắp trên Thế giới.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN