Top 6 quyển sách ngoại ngữ của tác giả Andrew Betsis được mua nhiều nhất hiện nay

0
1060
Vật Phẩm Phong Thủy

Luôn có những danh sách các bộ phim hay nhất do các nhà phê bình phim bầu chọn, vậy còn sách thì sao? Sự hay dở của một cuốn sách vốn không dựa trên thước đo nào cố định mà dựa vào cảm tính của người đọc rất nhiều. Vậy sách do ai viết cũng là một yêu tố khách quan để đánh giá sách hay dỡ. Topxephang.com gợi ý danh sách 6 quyển sách ngoại ngữ của tác giả Andrew Betsis được mua nhiều nhất hiện nay

1 Succeed In IELTS Writing
Thành công trong bài thi IELTS Writing là một cuốn sách chuẩn bị cho bạn những hướng dẫn hữu ích về cách tốt nhất để học thi IELTS Writing.

Trong IELTS Academic Writing Task 1, bạn phải mô tả thông tin từ đồ thị, bảng, bản đồ, biểu đồ hoặc sơ đồ.

Bài tập Viết học thuật IELTS 2 yêu cầu bạn phải viết một bài luận mạch lạc để phản ứng một cách phù hợp với tác vụ.

Đối với IELTS General, Nhiệm vụ Viết Thư, bạn nên biết sự khác nhau giữa các thư / email chính thức và không chính thức và khi nào sử dụng chúng.

2 Upgrade IELTS – 6 Practice Tests
UPGRADE IELTS – 5 IELTS Academic Tests & 1 IELTS General Test

Lý tưởng cho điểm: 5.0 -7.0

• 5 bài thi IELTS Academic Tests và 1 bài thi IELTS General Test

• Giải thích các câu trả lời

• Mẫu câu trả lời cho các tác vụ viết

Hướng dẫn Tự học bao gồm:

• Tài liệu và khoá trả lời

• Viết Phụ lục bao gồm các thành phần mô hình và các câu trả lời thí điểm ví dụ ở các mức độ khác nhau, sau đó là các biện luận chi tiết về các dấu hiệu được trao.

3 The Vocabulary Files – Advanced
Unit 1 : The business world
Unit 2 : The world of politics
Unit 3 : Employment
Unit 4 : Crime and Punishment
Unit 5 : Different kinds of people
Unit 6 : Poverty and social issues

4 The Grammar Files – Advanced
Unit 1 : Tenses: The present
Unit 2 : Tenses: The past ant the future
Unit 3 : Relative clauses (1)
Unit 4 : Relative clauses (2)
Unit 5 : Causative form and adjectives
Unit 6 : Inversion

5 Succeed In TOEIC – 10 Practice Tests
Toeic Format

Toeic Practice Test 1

Toeic Practice Test 2

Toeic Practice Test 3

Toeic Practice Test 4

Toeic Practice Test 5

Toeic Practice Test 6

Toeic Practice Test 7

Toeic Practice Test 8

Toeic Practice Test 9

Toeic Practice Test 10

Toeic Vocabulary Exercises

Answer Key and Audio Scripts

6 ucceed In Cambridge English: Proficiency (CPE) – 8 Practice Tests
Speaking Section Tests 1 – 8
Practice Test 1
Practice Test 2
Practice Test 3
Practice Test 4
Practice Test 5
Practice Test 6
Practice Test 7
Practice Test 8
Audio Scripts & Answer Key

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN