Top 5 súng đo nhiệt hồng ngoại tốt nhất hiện nay trên thị trường

0
1078
Vật Phẩm Phong Thủy

Súng Đo Nhiệt Độ Từ Xa sử dụng công nghệ cảm ứng bức xạ hồng ngoại nên có thể đo được các nguồn nhiệt từ xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp, vẫn cho độ chính xác cao và nhanh chóng độ (thường gọi là súng đo nhiệt độ hồng ngoại hay súng bắn nhiệt độ).Và dưới đây là 5 súng đo nhiệt hồng ngoại tốt nhất hiện nay.

1.Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62Max
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62Max có phạm vi đo nhiệt độ từ -30 ° C đến 500 ° C. Khoảng cách đo theo tỷ lệ 10:1 với định vị nguồn nhiệt tia laser kép do đó dễ dàng xác định được nguồn nhiệt chính xác. Máy cho kết quả đo với giá trị MAX, MIN, DIF, nhiệt độ AVG hiển thị.


2.Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572-2
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572-2 có phạm vi đo nhiệt độ từ -30 ° C đến 900 ° C (-22 ° F đến 1652 ° F). Khoảng cách đo theo tỷ lệ 60:1 với định vị nguồn nhiệt tia laser kép do đó dễ dàng xác định được nguồn nhiệt chính xác. Máy cho kết quả đo với giá trị MAX, MIN, DIF, nhiệt độ AVG hiển thị. Máy lưu chữ được 99 kết quả đo


3.Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568 có phạm vi đo nhiệt độ từ -40 ° C đến 800 ° C. Khoảng cách đo theo tỷ lệ 50:1 với định vị nguồn nhiệt tia laser kép do đó dễ dàng xác định được nguồn nhiệt chính xác. Máy cho kết quả đo với giá trị MAX, MIN, DIF, nhiệt độ AVG hiển thị. Máy lưu chữ được 99 kết quả đo.


4.Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 566
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 566 có phạm vi đo nhiệt độ từ -40 ° C đến 650 ° C. Khoảng cách đo theo tỷ lệ 30:1 với định vị nguồn nhiệt tia laser kép do đó dễ dàng xác định được nguồn nhiệt chính xác. Máy cho kết quả đo với giá trị MAX, MIN, DIF, nhiệt độ AVG hiển thị. Máy lưu chữ được 20 kết quả đo.


5.Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62Max+
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62Max+ có phạm vi đo nhiệt độ từ -30 ° C đến 650 ° C. Khoảng cách đo theo tỷ lệ 12:1 với định vị nguồn nhiệt tia laser kép do đó dễ dàng xác định được nguồn nhiệt chính xác. Máy cho kết quả đo với giá trị MAX, MIN, DIF, nhiệt độ AVG hiển thị.

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN