Top 4 loại dầu xe máy được ưa chuộng nhất của hãng Mobil 1

0
320

Khi chọn dầu nhơt cho xe máy bạn nên tham khảo chỉ dẫn của hãng sản xuất xe, thường được ghi rõ trong “Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng” (Owners Manual). Các chỉ dẫn này thường là cấp độ SAE và cấp tính năng của dầu (API) và người sử dụng xe có thể chọn loại dầu trên thị trường có đặc tính kỹ thuật phù hợp và thương hiệu có tiếng để được đảm bảo về chất lượng và tính năng vận hành, Topxephang.com sẽ giói thiệu danh sách 4 loại dầu xe máy được ưa chuộng nhất của hãng Mobil 1

1 MOBIL EXTRA 2T
Mobil EXTRA 2T là một loại dầu động cơ 2 thì, không thải khí, bán tồng hợp với hiệu suất cao dành cho các loại mô tô phân khối lớn, xe trượt tuyết và máy cưa xích.

Mobil EXTRA 2T được pha trước để đảm bảo việc hòa trộn nhanh khi thêm vào nhiên liệu.

2 MOBIL EXTRA 4T 10W-40
Mobil EXTRA 4T 10W-40 là một loại dầu động cơ mô tô 4 thì với kĩ thuật pha trộn bán tổng hợp có hiệu suất lớn dành cho tất cả các loại mô tô và phương thức vận hành.

3 MOBIL SPECIAL 2T
Mobil SPECIAL 2T là một loại dầu động cơ 2 thì với hiệu suất cao dành cho các loại mô tô phân khối lớn, xe trượt tuyết và máy cưa xích.

Mobil SPECIAL 2T được pha trước để đảm bảo việc hòa trộn nhanh khi thêm vào nhiên liệu.

4 MOBIL SUPER 4T 20W-50
Mobil Super 4T 20W-50 là một loại dầu động cơ mô tô 4 thì với kĩ thuật pha trộn bán tổng hợp có hiệu suất lớn dành cho tất cả các loại mô tô và phương thức vận hành.

Cùng Danh Mục:

BÌNH LUẬN