Top 10 mẫu mainboard tốt nhất sử dụng Intel Socket 1155

0
7042
Vật Phẩm Phong Thủy

Lựa chọn bo mạch chủ cho hệ thống máy tính chơi game là một việc vô cùng quan trọng, bởi đây chính là linh kiện chính sẽ kết nối tất cả các chi tiết bao gồm CPU, VGA, RAM… cho hệ thống hoạt động. Tuy nhiên, thật khó để biết rằng loại nào là tốt, ít lỗi… Sau đây chúng tôi xin giới thiệu số loại mainboard chất lượng cao, rất đáng để game thủ bỏ tiền ra mua sử dụng Intel Socket 1155.

1 GA-H61M-S2PV (rev. 2.3) rev. 2.2 rev. 2.1 rev. 2.0 rev. 1.0

All new design of Ultra Durable 4 classic
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
Supports 3rd generation PCI-Express interface
DVI interface for smoother HD video playback
Industry’s Leading All Solid Capacitor Design
Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 integrated with the processor
Dual UEFI BIOS™ protection with 3TB+ HDD boot up capability

2 GA-P61A-D3 (rev. 3.1) rev. 3.0 rev. 2.0

Supports for LGA1155 2nd Generation Intel® Core™ Processors
Audio Noise Guard with High Quality Audio Capacitors
Next Generation Quality Components
Industry’s Leading All Solid Capacitor Motherboard Design
Innovative Smart 6 technology for smarter PC management
Dual UEFI BIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability

3 GA-H61M-S1 (rev. 4.0) rev. 3.0 rev. 2.2 rev. 2.1 rev. 2.0

Humidity Protection PCB design
Electrostatic Protection and Power Failure Protection design
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
Supports 3rd generation PCI-Express interface
Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 integrated with the processor

4 GA-H61M-DS2 (rev. 5.0)

All new design of Ultra Durable 4 classic
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
Supports 3rd generation PCI-Express interface
Industry’s Leading All Solid Capacitor Design
Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 integrated with the processor
Innovative Smart 6 technology for smarter PC management
Dual UEFI BIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability

5 GA-P61A-D3 (rev. 3.0)

Supports for LGA1155 2nd Generation Intel® Core™ Processors
Next Generation Quality Components
Industry’s Leading All Solid Capacitor Motherboard Design
Innovative Smart 6 technology for smarter PC management
Dual UEFI BIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability

6 GA-B75-D3V (rev. 1.2)

All new design of Ultra Durable 4 classic
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Dual UEFI BIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability
PCI Express Gen 3.0 support
Onboard mSATA slot for mSATA SSDs
Industry’s Leading All Japanese Solid Capacitor Design
GIGABYTE 333™ Onboard Acceleration (USB 3.0, SATA 3.0 & 3x USB Power)
2-way CrossFireX™ multi-GPU support
DVI interface for smoother HD video playback
GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices

7 GA-H61M-S2P-R3 (rev. 3.0)

All new design of Ultra Durable 4 classic
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Supports USB 3.0 with superfast transfer rates of up to 5 Gbps
Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
Supports 3rd generation PCI-Express interface
Industry’s Leading All Solid Capacitor Design
Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 integrated with the processor
Innovative Smart 6 technology for smarter PC management
Dual UEFI BIOS protection with 3TB+ HDD boot up capability

8 GA-H77-DS3H (rev. 1.2)

GIGABYTE 3D BIOS (Dual UEFI)
All new design of Ultra Durable 4 classic
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
PCI Express Gen 3.0 support
Industry’s Leading All Solid Capacitor Design
GIGABYTE 333™ Onboard Acceleration (USB 3.0, SATA 3.0 & 3x USB Power)
Onboard mSATA slot for mSATA SSDs
2-way CrossFireX™ multi-GPU support
HDMI/ DVI interface for smoother HD video playback
Enhanced Intel HD Graphics 4000/2500 integrated with the processor
GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices

9 GA-H61M-D1 (rev. 1.0)

Humidity Protection PCB design
Electrostatic Protection and Power Failure Protection design
Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
All Solid capacitors design
Unique On/Off Charge delivers the best recharging capability to iPad, iPhone and iPod Touch
Supports 3rd generation PCI-Express interface
Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 integrated with the processor

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN