Top 10 dân tộc thiểu số có tên gọi nhiều nhất ở nước ta

0
3370
Vật Phẩm Phong Thủy

Với mỗi dân tộc thiếu số nước ta, họ đều có tên gọi riêng bắt nguồn từ lịch sử hình thành cũng như các bộ phận sinh sống ở những nơi khác nhau. Sau đây chúng ta cùng xem top 10 dân tộc có tên gọi nhiều nhất trong nước.

1.Dân tộc Thái
Ngoài tên gọi Thái chính thức , dân tộc Thái còn được gọi những cái tên như : Tày Khao* hoặc Đón (Thái Trắng*), Tày Đăm* (Thái Đen*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh),
Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày Dọ**, Tay**…


2.Dân tộc Hoa
Ngoài tên gọi Hoa chính thức , dân tộc Hoa còn được gọi những cái tên như : Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**, Hải Nam, Hạ*, Xạ Phạng*, Xìa Phống**, Thảng Nhằm**,
Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**…


3.Dân tộc Nùng
Ngoài tên gọi Nùng chính thức , dân tộc Nùng còn được gọi những cái tên như : Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh**, Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy Rin, Nùng Dín**,
Khèn Lài, Nồng**…


4.Dân tộc Dao
Ngoài tên gọi Dao chính thức , dân tộc Dao còn được gọi những cái tên như : Mán, Động*, Trại*, Xá*, Dìu*, Miên*, Kiềm*, Miền*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Lô Gang,
Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lan Tẻn, Đại Bản*, Tiểu Bản*, Cóc Ngáng*, Cóc Mùn*, Sơn Đầu*, Kìm Miền**, Kìm Mùn** …


5.Dân tộc Ê Đê
Ngoài tên gọi Ê Đê chính thức , dân tộc Ê Đê còn được gọi những cái tên như : Ra Đê, Ê Đê Êgar**, Đê, Kpa, A Đham, Krung, Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**, Dong Mak**,
Ening**, Arul**, Hwing**, Ktlê**, Êpan, Mđhur[4], Bih, …

6.Dân tộc Ba Na
Ngoài tên gọi Ba Na chính thức , dân tộc Ba Na còn được gọi những cái tên như :Gơ Lar, Tơ Lô, Giơ Lâng, (Y lăng,), Rơ ngao, Krem, Roh, ConKđe, A La Công, Kpăng Công, Bơ Nâm…

7.Dân tộc Sán Chay
Ngoài tên gọi Sán Chay chính thức , dân tộc Sán Chay còn được gọi những cái tên như :Cao Lan*, Mán Cao Lan*, Hờn Bạn, Sán Chỉ* (còn gọi là Sơn tử* và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở Bảo
Lạc và Chợ Rạ), Chùng**, Trại**…

8.Dân tộc Hrê
Ngoài tên gọi Hrê chính thức , dân tộc Hrê còn được gọi những cái tên như :Chăm Rê, Mọi Chom, Krẹ*, Luỹ*, Thượng Ba Tơ**, Mọi Lũy**, Mọi Sơn Phòng**, Mọi Đá Vách**,
Chăm Quảng Ngãi**, Man Thạch Bích**…

9.Dân tộc Mnông
Ngoài tên gọi Mnông chính thức , dân tộc Mnông còn được gọi những cái tên như :Pnông, Mnông Nông, Mnông Pré, Mnông Bu đâng, ĐiPri*, Biat*, Mnông Gar, Mnông Rơ Lam, Mnông Chil,
Mnông Kuênh**, Mnông Đíp**, Mnông Bu Nor**, Mnông Bu Đêh**…

10.Dân tộc Kháng
Ngoài tên gọi Khángchính thức , dân tộc Kháng còn được gọi những cái tên như :Xá Khao*, Xá Súa*, Xá Dón*, Xá Dẩng*, Xá Hốc*, Xá Ái*, Xá Bung*, Quảng Lâm*, Mơ Kháng**, Háng**,
Brển**, Kháng Dẩng**, Kháng Hoặc**, Kháng Dón**, Kháng Súa**, Bủ Háng Cọi**, Ma Háng Bén**…

Các Bài Hay Nên Xem Khác

Vật Phẩm Phong Thủy

BÌNH LUẬN