Top 10 dân tộc thiểu số có tên gọi nhiều nhất ở nước ta

0
696

Với mỗi thiếu số nước ta, họ đều có tên gọi riêng bắt nguồn từ lịch sử hình thành cũng như các bộ phận sinh sống ở những nơi khác nhau. Sau đây chúng ta cùng xem top 10 có tên gọi nhiều nhất trong nước.

1.Dân tộc Thái
Ngoài tên gọi Thái chính thức , dân tộc Thái còn được gọi những cái tên như : Tày Khao* hoặc Đón (Thái Trắng*), Tày Đăm* (Thái Đen*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh),
Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày Dọ**, Tay**…


2.Dân tộc Hoa
Ngoài tên gọi Hoa chính thức , dân tộc Hoa còn được gọi những cái tên như : Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**, Hải Nam, Hạ*, Xạ Phạng*, Xìa Phống**, Thảng Nhằm**,
Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**…


3.Dân tộc Nùng
Ngoài tên gọi Nùng chính thức , dân tộc Nùng còn được gọi những cái tên như : Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh**, Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy Rin, Nùng Dín**,
Khèn Lài, Nồng**…


4.Dân tộc Dao
Ngoài tên gọi Dao chính thức , dân tộc Dao còn được gọi những cái tên như : Mán, Động*, Trại*, Xá*, Dìu*, Miên*, Kiềm*, Miền*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Lô Gang,
Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lan Tẻn, Đại Bản*, Tiểu Bản*, Cóc Ngáng*, Cóc Mùn*, Sơn Đầu*, Kìm Miền**, Kìm Mùn** …


5.Dân tộc Ê Đê
Ngoài tên gọi Ê Đê chính thức , dân tộc Ê Đê còn được gọi những cái tên như : Ra Đê, Ê Đê Êgar**, Đê, Kpa, A Đham, Krung, Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**, Dong Mak**,
Ening**, Arul**, Hwing**, Ktlê**, Êpan, Mđhur[4], Bih, …

6.Dân tộc Ba Na
Ngoài tên gọi Ba Na chính thức , dân tộc Ba Na còn được gọi những cái tên như :Gơ Lar, Tơ Lô, Giơ Lâng, (Y lăng,), Rơ ngao, Krem, Roh, ConKđe, A La Công, Kpăng Công, Bơ Nâm…

7.Dân tộc Sán Chay
Ngoài tên gọi Sán Chay chính thức , dân tộc Sán Chay còn được gọi những cái tên như :Cao Lan*, Mán Cao Lan*, Hờn Bạn, Sán Chỉ* (còn gọi là Sơn tử* và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở Bảo
Lạc và Chợ Rạ), Chùng**, Trại**…

8.Dân tộc Hrê
Ngoài tên gọi Hrê chính thức , dân tộc Hrê còn được gọi những cái tên như :Chăm Rê, Mọi Chom, Krẹ*, Luỹ*, Thượng Ba Tơ**, Mọi Lũy**, Mọi Sơn Phòng**, Mọi Đá Vách**,
Chăm Quảng Ngãi**, Man Thạch Bích**…

9.Dân tộc Mnông
Ngoài tên gọi Mnông chính thức , dân tộc Mnông còn được gọi những cái tên như :Pnông, Mnông Nông, Mnông Pré, Mnông Bu đâng, ĐiPri*, Biat*, Mnông Gar, Mnông Rơ Lam, Mnông Chil,
Mnông Kuênh**, Mnông Đíp**, Mnông Bu Nor**, Mnông Bu Đêh**…

10.Dân tộc Kháng
Ngoài tên gọi Khángchính thức , dân tộc Kháng còn được gọi những cái tên như :Xá Khao*, Xá Súa*, Xá Dón*, Xá Dẩng*, Xá Hốc*, Xá Ái*, Xá Bung*, Quảng Lâm*, Mơ Kháng**, Háng**,
Brển**, Kháng Dẩng**, Kháng Hoặc**, Kháng Dón**, Kháng Súa**, Bủ Háng Cọi**, Ma Háng Bén**…

Cùng Danh Mục:

BÌNH LUẬN